Disclaimer
Home ContactSitemapDocumentatie aanvraag
Nederlands
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
###WACHTWOORDVERGETEN###
Dierenkliniek Broekhuizen
Disclaimer
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Dierenkliniek Broekhuizen.
 
Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopieren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dierenkliniek Broekhuizen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Hoewel de website door Dierenkliniek Broekhuizen met zorg is samengesteld, is Dierenkliniek Broekhuizen niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten.

Alle informatie op deze website wordt door Dierenkliniek Broekhuizen met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Dierenkliniek Broekhuizen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Contactgegevens

Dierenkliniek Broekhuizen
Sint Antoniusstraat 8
4902 PV Oosterhout

Tel: 0162 432 284


 
Apotheek open
Maandag t/m vrijdag
9.00 tot 17.30
 
Locatie
Voor meer informatie over onze locatie
 
 
Facebook
www.facebook.com/dierenkliniekbroekhuizen